Travne rešetke so estetska in funkcionalna rešitev

Sistemi za odvodnjavanje in odvajanje padavinske oziroma odpadne vode morajo biti v prvi vrsti čim bolj funkcionalni. Pomembno je, da vso odpadno vodo učinkovito odvedejo oziroma da ta lahko z njihovo pomočjo varno ponikne. Seveda pa je pri urejanju različnih zunanjih površin poleg funkcionalnosti treba misliti tudi na estetiko – na to, da je za odvodnjavanje poskrbljeno tako, da rešetke, kanalete, jaški ali drugi elementi sistema niso moteči za okolico oziroma se lepo skladajo z njo. Eno od takšnih funkcionalnih in hkrati estetskih rešitev predstavljajo travne rešetke.

travne rešetke hauraton hr

Kaj so travne rešetke in kako delujejo?

Padavinska oziroma odpadna voda mora nekam odteči. Če je celotno dvorišče, parkirišče, dovozna pot ali druga površina, zabetonirana ali tlakovana, voda nima kam odteči. Zaradi tega lahko na površini nastajajo luže, prav tako pa padavinska voda zaradi tega lažje ogrozi bližnje objekte ali odteče na neprimerno mesto. Temu se lahko izognemo z vgradnjo jaškov ter odtočnih kanalov oziroma jarkov, ki so prekriti z rešetkami. Zanimivo možnost za varno ponikanje padavinske vode pa predstavljajo tudi travne rešetke.

Gre za posebne rešetke, ki se vgradijo v tla, mednje pa se poseje trava. Ta nato rešetke popolnoma prekrije, tako da niso več vidne. Površina je tako videti tako kot vsaka druga zelenica. Razlika je le v tem, da so pod njo skrite rešetke, ki ščitijo travne korenine oziroma travno rušo. Zaradi tega je po takšni zelenici možno nemoteno hoditi, ne da bi pri tem kakor koli poškodovali trato. Še več: na takšni zelenici je možno celo parkirati. Tako lahko ustvarimo zeleno parkirišče, ki je lepo videti na pogled, hkrati pa je tudi zelo funkcionalno. Poleg tega pa na njem ne bomo imeli nobenih težav z padavinsko vodo oziroma nam ne bo treba urejati njenega odvodnjavanja, saj bo voda brez težav lahko poniknila v zemljo.

Za kakšne površine so primerne travne rešetke?

Takšne rešetke lahko namestite praktično kamorkoli. Z njimi lahko polepšate:

  • domače dvorišče,
  • dovozno pot,
  • prostor pred poslovno stavbo
  • parkirišče,
  • druge podobne površine.