Kanalete za meteorno vodo Hauraton

Kako čim bolj učinkovito poskrbeti za odvodnjavanje? Kanalete za meteorno vodo so del sistema za odvodnjavanje Hauraton in omogočajo to, da vsa voda odteče tja, kjer lahko ponikne v tla. Dejstvo je namreč, da je v urbanem okolju vedno manj površin, kjer lahko voda neovirano ponikne. To velja predvsem za gosto pozidane površine oziroma naselja, kjer meteorna voda lahko naredi tudi največ škode.

Če odvodnjavanje ni urejeno, namreč lahko pride do težav z zalivanjem in poplavljanjem dvorišč, na njih nastajajo luže oziroma zastaja voda, meteorna voda pa lahko ob večjem deževjem vdre celo v hiše in druge objekte ter tako povzroči veliko škodo. Voda namreč poškoduje vse, kar se je nahajalo v prostoru, tudi recimo peč za centralno kurjavo, katere zamenjava lahko predstavlja velik strošek. A to nikakor ni edini problem, ki ga povzroči vdor deževnice v objekt oziroma poplava.

Še večji problem je, da traja kar nekaj časa, da se poplavno vodo izčrpa iz objekta, v tem času pa se stene in tla že navlažijo. Takšne vlage pa se je zelo težko znebiti oziroma je njena sanacija zelo draga, sploh če poleg vlage začne nastajati tudi plesen. Vedeti je treba, da poleg same deževnice v objekte pridejo skupaj z njo tudi smeti, listje, zemlja, kamenje, blato. Zaradi tega je škoda še večja, pospravljanje po poplavi pa še bolj zamudno in dolgotrajno. Traja kar nekaj časa, da je sanacija vsaj zasilno urejena, kar povzroči tudi velike stroške in še več slabe volje.

Prav zato je zelo pomembno, da se že preventivno prepreči tak scenarij. Zato je treba okrog vseh objektov namestiti kanalete za meteorno vodo. Hauraton ponuja celo paleto različnih modelov, med katerimi lahko izbirate. Na voljo so modeli v različnih dimenzijah in z različnimi karakteristikami, ki so primerni tako za zasebna dvorišča, kot za urejanje odvodnjavanja prometnih površin, dvorišč tovarn in podjetij, parkov, športnih stadionov in tako dalje. Pravilno izbrane in kakovostne kanalete za meteorno vodo poskrbijo za učinkovito linijsko odvodnjavanje najrazličnješih površin ter za to, da vsa deževnica ali poplavna voda odteče stran od objektov in neovirano ponikne v tla, brez da bi povzročala škodo.