Igrače

Del otroške igre je tudi izdelovanje igrač. Otrok lahko s pomočjo staršev in vzgojiteljev določene igrače izdela tudi sam. Mnogi strokovnjaki menijo, da je tovrstno igranje veliko bolj poučno, kakor igranje z že znanimi igračami.

Poljubne igrače je mogoče izdelati iz različnih materialov, kot je denimo papir, karton, les, testo, blago, fimo masa, listje, kamenčki, itd. Pri oblikovanju poljubne igrače je pomembno, da imamo čim večjo domišljijo. V naravi lahko najdemo številne elemente, ki jih kasneje uporabimo za sestavljanje igrače, ob tem pa skrbimo za razvoj otrokovih gibalnih in umskih sposobnosti. V sam proces izdelave igrače mora biti vselej vključen otrok. Če se demo odpravimo v naravo, lahko že na samem sprehodu najdemo primerne sestavne elemente.

Otroka spodbujamo, da nam sam pove, kako bi igračo sestavil, kaj bi morebiti on uporabil. Dovolite mu, da sam raziskuje. Otrok že samo iskanje potrebnih materialov razume kakor del igre, hkrati pa mu s tem kažete pozornost. Čim najdete primerne sestavne dele, pa se lahko posvetite sami izdelavi igrače. Pri izdelavi vam naj pomaga otrok, dovolite mu, da sam ustvarja, tudi če opazite, da dela narobe, dovolite, da naredi in mu šele nato pokažite, da ni naredil pravilno, ob tem pa razložite zakaj, saj bo le tako otrok razumel kje je naredil napako in na kaj mora biti naslednjič pozoren. Tudi sestavljanje igrače je del igre, kjer se ponovno družite z otrokom, z njim preživljate skupni čas, ga spodbujate, da se uči, da sprejema novo znanje. Ko je igrača narejena, pa je pomembno, da je preizkusite, torej se z njo igrate. Otrok bo ponosen na svoje delo, da je nekaj ustvaril tudi sam. Po koncu igre izdelek oziroma igračo, ki ste jo naredili nikar ne zavržite. Igrače, katere otrok izdela sam hranite na psoabnem mestu, ki ga otork lahko doseže. Otroci so ponosni na igrače, ki jih naredijo sami in jih želijo pokazati svojim bližnjim, prav tako se pogosto vračajo k njim in se z njimi igrajo. Prav tako starši pogosto opažajo, da si otroci sami želijo ustvarjanja in jih spodbujajo, da bi se podali z njimi v naravo in da bi nekaj skupaj naredili.

 

Priložnostne poljubne igrače bogatijo otrokovo domišljijo, preko njih spoznava naravo, se uči novih veščin, spoznava zakonitosti, razvija umske in gibalne sposobnosti. Starši bi si morali prizadevati, da bi njihovi otroci izdelavi svojih igrač posvetili čim več prostega časa.

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *